O projekcie

Po co to robimy?

Bycie przedsiębiorcą jest jednym z najtrudniejszych zawodów. Obarczone jest ryzykiem, niepewnością, nadmiarem pracy i bardzo często stresem. Z drugiej strony daje wiele satysfakcji.

Inspiracją dla projektu badawczego Pozytywna Przedsiębiorczość (Positive Entrepreneurship – PosEnt) realizowanego w King’s College London jest możliwość wspierania przedsiębiorców w dążeniu do wykorzystania potencjału ich silnych stron charakteru i zasobów osobistych, a przy tym osiągania satysfakcji również w sferze rodzinnej.

To, kim przedsiębiorcy są i to, co i jak robią, ma wpływ na poziom ich zadowolenia z pracy i z życia. Udział w naszym projekcie pozwala właścicielom biznesu podnieść poziom tej satysfakcji dzięki zestawowi informacji, który oferujemy osobom biorącym udział w projekcie.

Czego chcemy się dowiedzieć?

Przede wszystkim chcemy dowiedzieć się jak wykorzystanie talentów (silnych stron charakteru) w konkretnych działaniach podejmowanych przez przedsiębiorców ma wpływ na ich dobrostan, rozumiany nie tylko jako dobre samopoczucie, ale również jako trwałe podstawy szczęścia. W tym kontekście bierzemy również pod uwagę zasoby osobiste przedsiębiorcy – kapitał psychologiczny.

Kapitał psychologiczny to stan rozwoju osoby, na który składają się cztery składniki:

 • poczucie własnej skuteczności – posiadanie wiary w siebie niezbędnej do podjęcia wysiłku potrzebnego do osiągnięcia sukcesu,
 • optymizm – posiadanie pozytywnej oceny możliwości osiągnięcia sukcesu teraz i w przyszłości,
 • nadzieja – dążenie do celu i poszukiwanie ścieżek do niego prowadzących,
 • odporność – umiejętność odbicia się i przetrwania w przypadku problemów i niepowodzeń.

Silne strony charakteru

Każda osoba posiada unikalny profil sił charakteru. Siły sygnaturowe to te, które dana osoba posiada w najwyższym natężeniu. Wykorzystanie sił sygnaturowych prowadzi do pozytywnych emocji, pozytywnego znaczenia, osiągnięć i lepszych relacji z innymi osobami. W efekcie używanie sił sygnaturowych prowadzi do lepszego samopoczucia, a przy tym występuje poczucie autentyczności, energii, witalności, ekscytacja, szybkie uczenie się oraz poszukiwanie nowych sposobów zastosowania tych silnych stron.

Siły charakteru to procesy i mechanizmy, które mieszczą się w zakresie cnót i są sposobami ich okazywania. Na przykład cnota mądrości może zostać osiągnięta przez takie siły charakteru jak: twórczość, ciekawość, osąd i otwartość umysłu, pasja poznawania i perspektywa. Te siły charakteru są ze sobą powiązane, wszystkie polegają na pozyskiwaniu i używaniu wiedzy, traktują je jednak w różnych aspektach.

Siły sygnaturowe to te, które dana osoba posiada w najwyższym natężeniu. Wykorzystanie sił sygnaturowych prowadzi do pozytywnych emocji, pozytywnego znaczenia, osiągnięć i lepszych relacji z innymi osobami. W efekcie używanie sił sygnaturowych prowadzi do lepszego samopoczucia, a przy tym występuje poczucie autentyczności, energii, witalności, ekscytacja, szybkie uczenie się oraz poszukiwanie nowych sposobów zastosowanie tych silnych stron.

Poznaj model 6 cnót i 24 sił charakteru zaproponowany przez VIA Classification of Character Strengths

Mądrość i wiedza

 • twórczość
 • ciekawość
 • pasja poznawania
 • perspektywa
 • osąd i otwartość umysłu

Dzielność

 • odwaga
 • wytrwałość
 • uczciwość
 • werwa

Człowieczeństwo

 • miłość
 • życzliwość
 • inteligencja społeczna

Godziwość

 • sprawiedliwość
 • przywództwo
 • praca zespołowa

Wstrzemięźliwość

 • sprawiedliwość
 • przywództwo
 • praca zespołowa

Trandscendencja

 • docenianie piękna i doskonałości
 • wdzięczność
 • nadzieja
 • humor
 • duchowość

Szczęście w wielu wymiarach

Szczęście, dobrostan i dobre samopoczucie są często ignorowanymi, ale bardzo ważnymi rezultatami naszego życia i pracy. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Prowadzenie własnej firmy, obok korzyści finansowych, daje poczucie satysfakcji i prowadzi do dobrego samopoczucia. Pojęcie szczęścia nie jest jednak jednoznaczne. Jedni za szczęście uważają dobre samopoczucie w danym momencie, dla innych szczęście to mocne podstawy życiowe i realizacja pełnego potencjału osobistego. To ostatnie podejście możemy określić jako ‘eudaimoniczne’, wywodzi się ono z prac Arystotelesa. Współczesne podejście do takiego szczęścia wyróżnia sześć jego składników:
 • Samoakceptacja – samoświadomość swoich silnych i słabych stron, motywów i zachowań, akceptacja siebie, również słabych stron i niedociągnięć,
 • Pozytywne relacje z innymi – silne relacje oparte na zaufaniu, wzajemnej znajomości i życzliwości. W relacjach ważna jest ich bliskość, ale również umiejętność polegania na innej osobie i poświęcenia się dla niej,
 • Autonomia – możliwość działania na podstawie wewnętrznych przekonań, wolność od wpływu innych ludzi, ale również od przymusu wewnętrznego. Autonomia umożliwia życie w sposób autentyczny.
 • Panowanie nad otoczeniem – umiejętność wyboru właściwego dla siebie otoczenia, a następnie aktywnego współtworzenia go. Panowanie nad otoczeniem ma dwa składniki: rozpoznawanie otoczenia i wpływanie na nie,
 • Cel życia – przekonanie o sensie i celu życia. Istotne jest zarówno posiadanie celu jak i świadomość, że został on wybrany w sposób właściwy i samodzielny. Posiadanie celu w życiu jest szczególnie istotne w obliczu trudności,
 • Rozwój osobisty – poczucie wzrostu i rozwoju jako osoba. Odnosi się do samorealizacji i dążenia do doskonałości.

Zapraszamy do udziału w projekcie

Prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt

przemyslaw.zbierowski@kcl.ac.uk 
pozytywny-biznes@kcl.ac.uk

ZAPISZ SIĘ DO PROJEKTU
Prześlemy Ci wszystkie informacje

1280px-Flag_of_Europe.svg

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Marii Skłodowskiej-Curie przyznanego w King’s College London i jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (nr 793117)

Copyright © 2020 Pozytywny Biznes
Polityka prywatności